Peruutusehdot

Kausimaksun peruutusehdot

Ilmoittautuminen kaudelle on mahdollista perua veloituksetta kauden (syksy-/kevät-) ensimmäisen toimintaviikon loppuun mennessä. Peruminen tehdään sähköpostitse tai puhelimitse (ks. yhteystiedot). Jos ilmoittautumisen peruminen tai osallistumisen keskeytyminen tapahtuu ensimmäisen toimintaviikon jälkeen, osallistuja on velvollinen maksamaan koko kausimaksun. Mikäli tuntien peruuntuminen tapahtuu seurasta riippumattomista syistä (esimerkiksi koulujen perumat salivuorot), emme palauta kausimaksuja.

Kuukausimaksua maksavilla ryhmillä on oikeus osallistumisen perumiseen ja maksuvelvoitteen keskeytykseen kuukausittain, mikäli peruutus tapahtuu vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan kuukauden alkua.


Jumppatakuu: Harrasteryhmien toiminnan keskeytyminen koronatilanteen takia

Mikäli Käpylän Voimistelijat peruu tai keskeyttää ryhmän toiminnan koronan takia, seura hyvittää jäsenelle kausimaksusta keskeytyksen keston vastaavan ajan.  Jäsenmaksun osuutta ei huomioida mahdollisissa hyvitysmaksuissa, eikä alle 20 € palautuksia tehdä. 

Mikäli ryhmäläinen jää itsenäisesti pois koronaan sairastumisesta johtuen, maksut veloitetaan normaalisti (ei palautuksia). Kuitenkin mikäli koronasta johtuva poisjäänti kestää yli 14 vrk, hyvitämme tämän jälkeisen ajan sairastodistusta vastaan.

Mahdolliset hyvitykset maksetaan tammikuun 2022 loppuun mennessä ja hyvityspyynnöt tulee ilmoittaa KNV-hyvityslomakkeen kautta 15.12.2021 mennessä. Kauden maksuja ja hyvityksiä ei voi siirtää seuraavalle kaudelle. Sähköpostitse lähetettyjä hyvityspyyntöjä ei huomioida. Pyrimme tällä välttämään sähköpostimme ruuhkautumista.


Lasten ja nuorten harrasteryhmät - hyvitys / vko

Perheliikunta, sis. 1 lapsi & 1 aikuinen - 5,50 € / vko

Voimisteluseikkailu ja Tenavaliikunta - 5,50 € / vko

Starttivoimistelu - 7 € / vko

Lasten tanssillinen voimistelu - 8 € / vko


Aikuisten päivä ja iltatunnit - hyvitys / vko

Yksi aikuisten iltatunti (yksi tietty tunti kerran viikossa) - 6 € / vko

Kaikki aikuisten iltatunnit 7 € / vko

Yksi aikuisten päivätunti 7 € / vko

Kaikki aikuisten päivä- ja iltatunnit 8 € / vko


Tästä hyvityslomakkeelle ->

Valmennusryhmien osalta pyrimme korvaamaan ja tarjoamaan mahdollisen keskeytyksen ajalle tunnit ensisijaisesti etänä, jolloin tunteja ei hyvitetä.


Leirien peruutusehdot

Mikäli vahvistettu leiri-ilmoittautuminen halutaan perua, tulee ottaa yhteys Käpylän Voimistelijoihin. Jos peruutus tapahtuu viimeistään kahta viikkoa ennen leirin alkua, palautamme leirimaksun. Tätä myöhemmin tehdyissä peruutustapauksissa osallistuja on velvollinen maksamaan leirimaksun. Koko leirimaksu palautetaan kuitenkin aina siinä tapauksessa, jos peruutus tehdään tapaturman tai sairaustapauksen takia ja tästä esitetään lääkärintodistus ennen leiriä. Keskeytyneestä leiristä maksua ei palauteta.